Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Optymalizacja Lead360 na sprzedaż dla e-commerce [use case / idea]

Jak mierzyć konwersje telefoniczne dla konkretnych kampanii Google Ads, żeby ostatecznie optymalizować nasze działania reklamowe tylko na te, które prowadzą do sprzedaży? Dla e-commerce, gdzie od ruchu telefonicznego ważniejszy jest wynik – na szczęście bardzo prosto.

50% połączeń telefonicznych można przekuć w transakcje. Telefon jest szczególnie chętnie wykorzystywany podczas finalizacji procesu zakupowego. (Źródło: Thinkwithgoogle.com / Dane własne)

Domyślnie, tworzenie nowej kampanii w Lead360 dla Google pozwala na wybór trzech kategorii źródeł: Adwords, SEO i lokalny.

Naszym celem jednak jest mierzenie konwersji dla poszczególnych kampanii Google Ads, by ostatecznie móc deaktywować  te, które nie prowadzą do sprzedaży. Nie ruch jest dla nas istotny, lecz sprzedaż. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Spójrzmy na schemat:

Monitorowanie konkretnych kampanii Google Ads z Lead360

Sklep internetowy z akcesoriami i podzespołami motoryzacyjnymi, prowadzi ponad 30 kampanii produktowych (1). Specyfika produktu i odbiorców powoduje, że rozmowa telefoniczna jest kluczowym kanałem komunikacji. Nie wszystkie nawiązania połączenia prowadzą do zakupu (2). Część z nich ma charakter pomocniczy i jest krokiem poprzedzającym zakup w innym kanale (także w późniejszym terminie).

Uzyskanie określonego wolumenu połączeń telefonicznych nie jest problemem – przeciwnie. W tej sytuacji, sklep chce maksymalizacji zysku poprzez koncentrację na tych kampaniach, które prowadzą do sprzedaży – ze względu na ich wysoką wartość. Źródłem danych o sprzedaży jest CRM (3). Dane z niego są konfrontowane przez analityka z danymi pochodzącymi z Lead360 o konwersjach telefonicznych dla kampanii Google.

Zadanie dla Lead360: mierzyć konwersje telefoniczne dla konkretnych kampanii z Google Ads.

Realizacja: identyfikacja kampanii przez Lead360 oparta będzie o adres URL, a konkretnie – jego fragment, zawierający ID kampanii. Realizacja przebiegnie w czterech krokach:

  1. Sprawdzimy kluczowe informacje w naszym koncie Google Ads;
  2. Skonfigurujemy kampanię w Lead360;
  3. Pokażemy jak połączyć te dane z informacjami o sprzedaży;
  4. Wskażemy na możliwe optymalizacje w koncie Google Ads. 

Krok 1: pobierz sufiks URL z Google Ads

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że faktycznie korzystamy z opcji śledzenia adresów URL i mamy zdefiniowany sufiks końcowego adresu URL. Zrobimy to wchodząc w Ustawienia konta (1) i rozwijając pozycję Śledzenie (2 – pierwsza na liście).

Krok 1: włączenie śledzenia po sufiksie w Google Ads

Kluczowy jest dla nas parametr “Sufiks końcowego adresu URL” (3). Podany na ekranie i wprowadzony przez nas to cd={campaignid}, ale może być on dowolny, np. lead360={campaignid}. Ten fragment adresu URL – z faktycznym numerem kampanii w miejsce zmiennej {campaignid} trzeba będzie wkleić w konfiguratorze nowej kampanii Lead360. Po wpisaniu go, trzeba zapisać zmiany (4).

Krok 2 opcjonalny: włączenie widoku ID kampanii na ich liście w Google Ads

Możemy sobie też ułatwić życie pokazując ID kampanii w domyślnym zestawie kolumn. Kolejne kampanie dodamy do Lead360 w ten sposób znacznie szybciej.

Krok 2: przygotuj kampanie w Lead360 

Teraz pora utworzyć nową kampanię w Lead360 (zapewne jedną z wielu). Należy przejść do zakładki Konfiguracja (1) -> Kampanie (2). Następnie – “Dodaj kampanię” (3). Na ekranie jej konfiguracji, z listy dostępnych opcji wybierz Referral (4).

Krok 3: ekran konfiguracji kampanii w Lead360

W polu oznaczonym referral url wprowadź skopiowane z Google Ads sufiks URL z ID kampanii (5), np. cd=123456 lub lead360=123456. Pozostałe pola skonfiguruj w sposób standardowy. To wszystko! Zwracamy uwagę na brak nawiasów {} – w przypadku pola sufiksu w Google Ads oznaczają one zmienną. Lead360 natomiast będzie wyłapywać z URL już konkretny, jeden ID.

Krok 3 – Sprawdź które połączenia sprzedały -> za pomocą notatki dodanej w naszym systemie albo z poziomu swojego CRM

Nasz Lead360 monitoruje teraz konkretne kampanie, a nie słowa kluczowe. Teraz jednak najważniejsza część. Jak połączyć ten fakt z fizycznymi danymi o zrealizowanej sprzedaży? Mamy tu dwie opcje:

Wykorzystanie narzędzi do wrap-up dostępnych w Lead360: nasza usługa posiada zestaw konfigurowanych indywidualnie klasyfikatorów do tagowania rozmów oraz funkcję popupów wywoływanych automatycznie podczas połączenia przychodzącego. Oznacza to, że w ramach usługi możemy przygotować sobie zestaw klasyfikatorów (np. Sukces / Odrzucone / Pomyłka). Korzystający z usługi sprzedawca po zakończeniu rozmowy zobaczy na ekranie komputera taki popup:

Lead360: popup widoczny po rozmowie

Po zakończeniu rozmowy zakończonej sprzedażą, w polu “Klasyfikacja” wybierze “Sukces”. Alternatywnie – może wybrać Rating 5/5. Możliwości jest wiele, firma może korzystać z najwygodniejszej. Możliwe jest nawet ręczne wpisywanie wartości transakcji.

Sparowanie danych z Lead360 z tymi pochodzącymi z CRM: dane z Lead360 można eksportować, żeby porównać je z danymi o sprzedaży z innego systemu (CRM).

Krok 4 – optymalizuj Google Ads!

Bez względu na wybraną metodę – dysponujesz teraz danymi o tym, które kampanie konwertują i przynoszą sukcesy sprzedażowe przez telefon. Na podstawie tych informacji możesz podjąć konkretne decyzje optymalizacyjne w Google Ads.

To wszystko!

Lead360 to elastyczna usługa, a call tracking – nowa technologia na polskim rynku. Często jest wykorzystywana niestandardowo i na wiele kreatywnych sposobów. Ten use case powstał we współpracy z prawdziwym sklepem online. Pozwolił on na uzyskanie wyjątkowo precyzyjnych danych widocznych w panelu analitycznym Lead360.